อาจารย์ มรภ.สงขลา ปลื้มน้ำเคยปลาสำเร็จรูป ได้จดอนุสิทธิบัตร

อาจารย์ มรภ.สงขลา ปลื้มน้ำเคยปลาสำเร็จรูป ได้จดอนุสิทธิบัตร

รศ.นฤมล อัศวเกศมณี อาจารย์คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา เปิดเผยว่า ผลงาน “การประดิษฐ์กรรมวิธีการผลิตน้ำเคยปลาสำเร็จรูป” ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา

เป็นผลงานที่สืบเนื่องจากงานวิจัย เรื่องการศึกษากระบวนการผลิต และคุณภาพของเคยปลา ที่ผลิตตามกระบวนการภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนทะเลน้อย พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว ในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) เมื่อ พ.ศ.2561 และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์แกงน้ำเคยแห้ง โดยการใช้เคยปลาชุมชนทะเลน้อย จ.พัทลุง เป็นวัตถุดิบ

อาจารย์ มรภ.สงขลา ปลื้มน้ำเคยปลาสำเร็จรูป ได้จดอนุสิทธิบัตร

อาจารย์ มรภ.สงขลา ปลื้มน้ำเคยปลาสำเร็จรูป ได้จดอนุสิทธิบัตร

“พบว่ากระบวนการเตรียมเคยปลามีความยุ่งยาก เพราะเคยปลามีก้าง ไม่เหมือนกะปิที่ผลิตจากกุ้ง สามารถนำไปประกอบอาหารได้เลย แต่เคยปลาจะต้องผ่านกรรมวิธีการต้มสุก และกรองเอาก้างออก ยุ่งยาก และมีกลิ่นค่อนข้างแรง ไม่ชวนรับประทาน แต่เมื่อเคยปลาผ่านการต้มสุกพร้อมสมุนไพรที่ดับกลิ่นคาวปลา จะช่วยให้เคยปลาหอมมากยิ่งขึ้น จึงมีแนวคิดในการผลิตน้ำเคยปลาสำเร็จรูป เพื่อเป็นวัตถุดิบปรุงแกงน้ำเคย ด้วยการนำเคยปลาที่ผลิตจากชุมชนทะเลน้อย จ.พัทลุง ซึ่งหอมอร่อย นิยมใช้เป็นส่วนผสมของแกงพุงปลา หรือแกงน้ำเคย เป็นอาหารสำหรับเลี้ยงแขกในงานบุญ เช่น งานบวช งานศพ และตามงานวัด เนื่องจากเป็นแกงที่ปรุงง่าย ราคาถูก และเป็นที่นิยมของคนใต้โดยทั่วไป แกงพุงปลา และแกงน้ำเคย มีบทบาทด้านวัฒนธรรมการกิน และถือเป็นเอกลักษณ์การกินของชาวใต้อย่างแท้จริง แต่นับวันแกงน้ำเคยค่อนข้างจะหากินยากเข้าไปทุกที อาจเป็นเพราะวัตถุดิบคือเคยปลาค่อนข้างหายาก ไม่ค่อยมีคนทำ ประกอบกับการผลิตเคยปลา ยังเป็นการผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาด้วยกรรมวิธีที่สืบทอดต่อกันมา และผลิตในกรรมวิธีแบบชาวบ้าน” รศ.นฤมล กล่าว

รศ.นฤมลกล่าวอีกว่า จากภูมิปัญญา และเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จึงได้คิดค้นน้ำเคยปลาสำเร็จรูปที่มีส่วนผสมของน้ำเปล่า เคยปลา ข่า ตะไคร้ หอมแดง และใบมะกรูด

ผ่านกรรมวิธีการต้มสุกที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส นาน 10-15 นาที และกรองเอาส่วนที่เป็นก้างออก บรรจุภาชนะขวดแก้ว ในสภาวะที่ร้อน ก็เก็บรักษาในสภาวะปกติได้เป็นเวลา 1 ปี

ดังนั้น น้ำเคยปลาสำเร็จรูปจึงเป็นทางเลือกของผู้ที่ชื่นชอบแกงน้ำเคย นำไปประกอบอาหารได้สะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความชื่นชอบจากผู้ที่ปรุงแกงน้ำเคยเป็นอย่างมาก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ markthompsonartist.com

UFA Slot

Releated