นายอิทธิพล คุณปลื้ม

ติดตามโบราณวัตถุไทยในต่างประเทศ เร่งทวงคืนอีก 35 รายการ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ เมื่อมิถุนายน 2560 เพื่อทวงคืนโบราณวัตถุของไทย โดยกำหนดมาตรการตรวจสอบ ประสานความร่วมมือ ทั้งวิธีการการทูตและกฎหมาย โดยความคืบหน้าของติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ ได้รับคืนมาแล้ว 2 รายการ เดินหน้าติดตามอีก 35 รายการ

ขณะที่ภาคเอกชนได้ส่งมอบคืนให้อีก 637 รายการ ในรอบปี 2564-2565 นั้น ขณะนี้ได้รับรายงานภาพรวมจากคณะกรรมการติดตามฯ ว่ามีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ติดตามกลับคืนไทยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ

โดยติดตาม และรับกลับคืนสู่ไทยแล้ว 2 รายการ ได้แก่ ทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว ซึ่งได้จัดส่งถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พช.) พระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

นายอิทธิพลกล่าวอีกว่า สำหรับรายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตาม จำนวน 35 รายการ ได้แก่ โบราณวัตถุประเภทรูปเคารพที่จัดแสดง ณ Norton Simon Museum 9 รายการ ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการทำงานของสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา

โบราณวัตถุ

ส่วนโบราณวัตถุประเภทชิ้นส่วนโบราณสถาน และประติมากรรม ที่จัดแสดง ณ Norton Simon Museum, Asian Art Museum, The Metropolitan Museum of Art, Kimbell Art Museum The Denver of Art Museum, Philsdelphia Museum of art และ The Asia Society Gallies รวม 23 รายการ ปัจจุบันอยู่ในกระบวนการทำงานของสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ สหรัฐอเมริกา

นายอิทธิพลกล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีพระพุทธรูปประทับเหนือพนัสบดี จากเมืองโบราณซับจำปา จ.ลพบุรี 1 รายการ ซึ่งปรากฏอยู่ในรายการโบราณวัตถุของสถาบันเอเชียโซไซตี้ นิวยอร์ค สหรัฐ

และใบเสมา จ.กาฬสินธุ์ 2 รายการ ได้แก่ ใบเสมาสลักภาพพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ และใบเสมาสลักภาพฉัททันต์ชาดก เก็บรักษาที่บริติชมิวเซียม กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งกรมศิลปากรกำลังดำเนินการประสานกับกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการติดตามต่อไป

“ที่ผ่านมา กรมศิลปากรได้รับมอบโบราณวัตถุที่อยู่ในครอบครองของเอกชนเพื่อเป็นสมบัติของชาติ 637 รายการ อาทิ นาง Katherine Ayers – Mannix ชาวอเมริกัน มอบโบราณวัตถุยุคก่อนประวัติศาสตร์ 12 รายการ ปัจจุบันเก็บรักษา ณ คลังกลางพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.ปทุมธานี นายโยธิน ธาราหิรัญโชติ มอบโบราณวัตถุเครื่องปั้นดินเผาศิลปะลพบุรี ซึ่งเป็นของสะสมส่วนตัว 164 รายการ ปัจจุบันจัดแสดง ณ ห้องจัดแสดงศิลปะลพบุรี พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และนาย Murray Upton ชาวออสเตรเลีย ประสงค์จะมอบพระพุทธรูปไม้แกะสลัก 9 รายการคืนให้แก่ไทย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการของกรมศิลปากรในการตรวจพิสูจน์ เป็นต้น ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันดูแลรักษาสมบัติของชาติกลับมาตุภูมิถิ่นกำเนิด สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งชาติ” นายอิทธิพล กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ markthompsonartist.com

UFA Slot

Releated